İnternet Öncesi Teknoloji

Günümüzün en meşhur internet şirketleri 80’li ve 90’lı yılların ürünleri ile Thomas Ollivier‘in çalışmalarında bir …